Mikä on Escarmatin laadun salaisuus?

Mikä on Escarmatin laadun salaisuus?
30.03.2023 | 

Laatu on laaja käsite ja koostuu monesta osa-alueesta. Yksi tärkeimmistä palasista on kuitenkin työntekijöiden ammattiylpeys. Kun omasta työstään haluaa olla ylpeä, työn tekee mahdollisimman hyvin.

– Yksi Escarmatin laadun salaisuuksista on ehdottomasti ammattiylpeyttä tuntevat työntekijät. He haluavat tehdä työnsä mahdollisimman virheettömästi ja siististi. Henkilöstölle tehtyjen kyselyiden mukaan oman kädenjäljen laadukkuus onkin monelle ammattiylpeyden aihe, Escarmatin laatupäällikkö Joni Syrjälä kertoo.

Hyvinvoivat työntekijät tekevät hyviä tuotteita

Escarmat on päättänyt strategiassaan panostaa ihmisiin, sillä hyvinvoivat ihmiset tekevät hyviä tuotteita. Yrityksen tehtävänä on varmistaa, että jokaisella on edellytykset tehdä työnsä hyvin niin työympäristön kuin henkisen kuormituksenkin kannalta.

– Työntekijän henkisen jaksamisen kannalta on tärkeää, että hän kokee pystyvänsä suoriutumaan työstään hyvin ja tekemään sen laadukkaasti ilman turhaa kiireen tuntua. Escarmatilla on paljon dataa ja mittareita valmistusprosessista, joten työn kesto voidaan laskea tarkasti jo tarjouksentekovaiheessa.

Toimintatavat kunnossa

Mitä hyvän kädenjäljen tekemiseen sitten tarvitaan? Ainakin vuosien aikana hioutuneita toimintatapoja, jotka ovat selkeitä kaikille.

– Ihmisten pitää tietää, miten tehdä työnsä siten, että työn jälki täyttää laatustandardit. Esimerkiksi asentajille pitää olla selvää, miten johdot pitää kytkeä ja miltä näyttää siististi tehty keskus. Nämä ovat tärkeitä laadun kriteereitä.

Syrjälän mukaan laatuun vaikuttavat myös yhteistyö ja hyvä kommunikaatio.

– Esimerkiksi kun tuote siirtyy seuraavaan työvaiheeseen, emme jatka työtä siihen, mihin toinen jäi, vaan varmistamme edellisen työvaiheen tekijältä tarvittavat tiedot liittyen omaan työvaiheeseemme. Näin tulee tuplavarmistus siitä, että työ on tehty oikein, eikä valmistusprosessiin jää katvealueita. Samalla käsitys oman työn merkityksestä ja roolista kokonaisuudessa vahvistuu.

Laatusertifikaatit apuna laadunhallinnassa

Syrjälä vastaa Escarmatin laadunhallinnasta kokonaisuutena. Laadunhallintaan kuuluvat oleellisesti myös sertifikaatit, jotka määrittävät, mitkä asiat pitää olla kunnossa. Sertifikaatit eivät kuitenkaan määritä, miten tavoitteisiin päästään, vaan jokaisen yrityksen täytyy löytää omat vastauksensa.

Syrjälä pitää sertifikaattiauditointeja ja asiakkaiden tekemiä auditointeja hedelmällisinä laadun kehittämiselle. Päivittäisessä työnteossa rutiineihin saattaa turtua, mutta auditoinneissa toimintatavat pitää avata ja perustella.

Laatuun liittyy myös laatujohtamisen työkaluja, kuten Lean, Six Sigma ja JIT.

– Otamme eri työkaluista osia ja sovellamme niistä meidän käytöntöihimme. Näin kehitymme, mutta säilytämme oman identiteettimme ja tapamme toimia.


Miten laatuajattelu näkyy escarmatlaisten työssä? Teimme asiasta gallupin.