Riitta-Liisa Lukkari: ”Ohjauskeskusvalmistus alkaa siitä, että kaikki tarvittavat komponentit löytyvät”

Riitta-Liisa Lukkari: ”Ohjauskeskusvalmistus alkaa siitä, että kaikki tarvittavat komponentit löytyvät”
Riitta-Liisa Lukkari työskentelee Escarmatin varastolla tavaran vastaanotossa. Lisäksi hän toimii työntekijöiden työsuojeluvaltuutettuna.
29.05.2019 | 

Riitta-Liisa Lukkari uudelleen kouluttautui ja löysi työn, jossa todella viihtyy!

Escarmatilla varastotyöntekijänä työskentelevä Riitta-Liisa Lukkari päätyi nykyiseen työhönsä sattuman sanelemana vuonna 2005. Hän oli lähtenyt uudelleen opinahjoon ja etsi yritystä, jolle voisi tehdä laatu-ja ympäristökoordinaattorin koulutukseen kuuluvan lopputyön.

Escarmatilla avautui sattumalta osuva mahdollisuus, minkä myötä opiskelija sai kontolleen määräaikaisen ympäristövastaavan tehtävän.

– Vastuualueisiini kuului muun muassa Escarmatin laatukäsikirjan uudistaminen. Vuoden 2006 alusta alkaen toimin myös puolen vuoden ajan toimistosihteerin tehtävissä. Sen jälkeen ajauduin varastonkehittämisprojektin kautta varastotyöntekijän tehtäviin ja työpaikkani vakinaistettiin, Riitta-Liisa muistelee.

Varaston kehitysprojekti on jäänyt hänelle mieleen erityisen mielenkiintoisena aikana.

– Saimme silloisen laatupäällikön kanssa varaston kehitystyön hyvälle alulle ja tasainen hyvä kehitys on jatkunut siitä lähtien ihan tähän päivään asti.

”Kyllä tässä hommassa sellaisesta luontaisesta huolellisuudesta ja täsmällisyydestä on apua. Varastoimme jatkuvasti 8500 eri komponenttia ja luku tuntuu kasvavan koko ajan.”

Escarmat varastoi jatkuvasti yli 8500 eri komponenttia.

Escarmatin varastoa ylläpitää yhteistyössä ihminen ja automaatio

Riitta-Liisa on työskennellyt Escarmatin varastolla vuodesta 2006 alkaen vastaten pääsääntöisesti taloon tulevan tavaran vastaanottamisesta.

– Otan vastaan käytännössä kaikki pienkomponentit. Tämän lisäksi sijoittelen hyllyille menevän tavaran. Perinteisten hyllyjen lisäksi meillä on käytössä neljä Kardex-automaattivarastoa, jotka tehostavat varaston toimintaa huomattavasti.

Kaiken kaikkiaan Escarmatin varastolla työskentelee neljä työntekijää. Tavaran kahden vastaanottajan lisäksi varastolla työskentelee Kardex-varastojärjestelmien ylläpidosta vastaavia henkilöitä sekä ohjauskeskusasentajille komponenttikeräilyä tekeviä henkilöitä.

Vaikka Kardexit ovatkin helpottaneet Escarmatin varaston toimintaa, niin ihminen edelleen viime kädessä vastaa varaston täsmällisyydestä.

– Kyllä tässä hommassa sellaisesta luontaisesta huolellisuudesta ja täsmällisyydestä on apua. Varastoimme jatkuvasti 8500 eri komponenttia ja luku tuntuu kasvavan koko ajan.

Toimiva varasto on Lukkarin mukaan edellytys koko talon toiminnalle.

– Täytyy muistaa, että ohjauskeskusvalmistus alkaa siitä, että kaikki tarvittavat komponentit löytyvät, Riitta-Liisa korostaa hymyillen laadukkaan varastotoiminnan tärkeyttä.