Escarmatilla ei ole tapahtunut poissaoloon johtanutta tapaturmaa yli vuoteen – palkinnoksi burgereita

Escarmatilla ei ole tapahtunut poissaoloon johtanutta tapaturmaa yli vuoteen – palkinnoksi burgereita
20.09.2023 | 

Escarmatilla on kulunut yli vuosi ilman poissaoloihin johtaneita tapaturmia. Sen kunniaksi henkilöstö palkittiin yhteisellä ruokailulla. Vikbyhyn ja KT:lle tilattiin hampurilaiskärry, josta henkilöstö sai hakea hampurilaiset ja ruokailla yhdessä.

– Päätimme kesäkuussa 2022, että jos kuluu vuosi ilman poissaoloihin johtaneita tapaturmia, palkitsemme henkilöstön yhteisellä lounaalla. Palkinto pitää turvallisuusasiat ihmisten mielissä ja kannustaa henkilöstöä huolellisuuteen, jolloin myös tapaturmien riski on pienempi, työsuojelupäällikkö Joni Syrjälä kertoo.

Syrjälän mukaan tavoitteeseen laskettiin työpaikalla sattuneet tapaturmat, koska niihin työnantaja pystyy eniten vaikuttamaan. Syrjälä uskoi alusta asti, että tavoitteeseen päästään, sillä Escarmatilla sattuu vain vähän tapaturmia.

Escarmatilla parannetaan jatkuvasti työturvallisuutta ennakoimalla vaaran paikkoja. Henkilöstöä kannustetaan tekemään turvallisuushavaintoja ja aloitteita, joiden perusteella kehitetään työympäristöä ja työkaluja.

Tällä hetkellä Escarmat on ottamassa käyttöön uutta riskienhallintatyökalua. Se madaltaa ilmoituskynnystä ja lisää ennakointia, sillä ilmoituksen voi tehdä sovelluksella.

– Escarmatilla pyritään siihen, että jokainen pääsee töistä kaikin puolin terveenä vapaa-aikaansa viettämään, Syrjälä kiteyttää.