VR Trackin projektipäällikkö Tero Heino.

Escarmat mukana Tampereen raitiotiehankkeessa – VR Track valitsi hankkeeseen asiakaslähtöisen keskusvalmistajan

15.11.2018 | 

Tampereen raitiotieallianssiin kuuluva VR Track Oy on valinnut Escarmatin keskusvalmistuskumppanikseen. Yhteistyö kattaa raitiotien varrelle pystytettävät pysäkkikeskukset sekä radan vaihteiden lämmityksestä vastaavat ohjauskeskukset.

VR Track on tilannut Escarmatilta yhteensä 34 automaatiosähkökeskusta Tampereen raitiotien ensimmäiseen osuuteen, joka rakennetaan ulottumaan Pyynikin kaupunginosasta keskustan kautta aina Tampereen yliopistolliselle sairaalalle asti. Ensimmäisen vaiheen raide käsittää myös Kalevasta haarautuvan osuuden Hervantaan, jonne myös raitiovaunuvarikko rakennetaan.

Käytännössä pysäkkien läheisyyteen asennettavat keskukset hoitavat koko pysäkkialueen sähkönsyötön siten, että yksi keskus kattaa yhden pysäkkiparin sähkötarpeet. Lisäksi pysäkkikeskuksiin on tehty tilavaraukset kaupungin tietoliikennelaitteille, mikä ylläpitää matkustajainfotaulujen toimintaa. Vaihdelämmityskeskukset puolestaan vastaavat talviaikaan raiteiden vaihteiden sekä valumavesiviemäreiden sulatuksesta.

Reilun 15 kilometrin mittaisen ykkösvaiheen on tarkoitus avautua kaupalliselle liikenteelle toukokuussa 2021. Heti ensimmäisen osa perään on tarkoitus aloittaa toisen osan rakentaminen kohti Länsi-Tamperetta, minkä odotetaan valmistuvan vuonna 2024.

Tampereen raitiotie. Paksummalla punaisella oleva viiva kuvastaa raitiotien ensimmäistä osaa. Ohuemmalla katkoviivalla oleva osuus kuuluu puolestaan suunniteltuun toiseen vaiheeseen. (Kuva: Raitiotieallianssi)

Allianssina toteutettava hanke

Tampereelle rakennettava raitiotie toteutetaan allianssimalilla, jossa kaupunki käytännössä ostaa raitiotien suunnittelun, toteuttamisen ja siihen liittyvän projektihallinnan useamman yrityksen ryhmittymältä. Tampereen Raitiotieallianssin muodostavat palveluntuottajaosapuolet VR Track Oy, Pöyry Finland Oy ja YIT Rakennus Oy sekä tilaajaosapuolet Tampereen kaupunki ja Tampereen Raitiotie Oy.

VR Trackin projektipäällikön Tero Heinon mukaan allianssimenettely on järkevä tapa toteuttaa raitiotiehankkeen kaltaisia mittavia projekteja.

– Käytännössä allianssiin kuuluvat yritykset yhdistävät voimansa ja toteuttavat raitiotieprojektin yhteistyössä. Kaikilla allianssiosapuolilla on selkeät roolit sekä yhteinen päämäärä.

Allianssikilpailutus on Heinon mukaan myös siinä mielessä poikkeuksellinen toimintamalli, että siinä ei juuri puhuta rahasta, ennen kuin kilpailutus on jo ohi.

– Allianssimallissa painotetaan yhteistyökykyä ja monia muita ei-kaupallisia seikkoja. Tietysti myös sillä on merkitystä, kuinka hyvin allianssi kykenee vakuuttamaan tilaajan kustannustehokkaasta toiminnastaan, eli kyvystään tuottaa arvoa rahalle.

”Valitsimme keskusvalmistuskumppanin, joka vaikutti yhteistyökyvykkäimmältä toimijalta kilpailukykyisimpään hintaan.”

Tero Heino, VR Group

Escarmatin suunnittelija Mikael Mäkinen sekä tarkastaja Jorma Perälä käyvät lävitse yhdessä Tampereen Raitiotieallianssin tekniikkalajivastaavan Tero Heinon ja suunnittelijan Sebastian Nousiaisen kanssa ensimmäistä pysäkkikeskusta.

Samat periaatteet myös alihankkijoille

Heino toimii Tampereen Raitiotieallianssissa teknisten järjestelmien rakentamisen tekniikkalajivastaavana. Hänen vastuualueisiin kuuluvat muun muassa vahvavirtarakentaminen, eli juurikin vaihteenlämmitykset sekä sähkönsyöttö pysäkeille. Lisäksi raitiotien maadoitusjärjestelmä, rataan liittyvät ohjaus- ja turvalaitteet sekä ratikan oma tietoliikenneverkko kuuluvat Heinon vastuulle.

– Toimimme pitkälti samojen periaatteiden mukaan kuin itse Raitiotieallianssinkin kilpailutuksessa toimittiin. Meidän ei tarvitse ostaa halvinta, mutta valinnan täytyy perustua johonkin.

Viimekädessä aikataulussa pysyminen ja toimittajan palvelualttius ratkaisevat paljon siinä, kuinka kalliiksi tai halvaksi jokin hankinta tulee. Tämän kokoluokan projektissa kaikki vaikuttavat kaikkeen, eikä esimerkiksi Escarmatin kohdalla valittu halvinta tai kalleinta keskusvalmistajaa.

– Valitsimme kumppanin, joka vaikutti yhteistyökyvykkäimmältä toimijalta kilpailukykyisimpään hintaan.

Escarmatin joustavuus ja kyky tunnistaa asiakkaan tarpeita näkyi jo tarjouskilpailuvaiheessa.

– Kun esimerkiksi pyysimme päivityksiä tarjouksiin tai keskusten kokoonpanokuviin niin Escarmat piti huolen, että heidän tarjous ja kuvat olivat meillä silloin kun olimme niitä pyytäneet. Heidän täsmällisyys osoitti meille jo ennen yhteistyön alkamista, että he yrittävät tosissaan palvella ja olla luotettava kumppani.

Yhteistyö on toiminut myös valinnan jälkeen. Tilattuihin keskuksiin on ollut Raitiotieallianssin puolelta monenlaista muutostarpeita ja ne on hoidettu hienosti.

– Kun kyseessä on näin iso ja monella tavalla kaikille osapuolille uusi projekti, niin kaikki ei välttämättä mene aina käsikirjoituksen mukaan. Silloin tarvitaan hyvää asennetta ja sitä Escarmatilta löytyy.

Tampereen raitiotie: Tampereelle rakennetaan raitiotie sujuvoittamaan arkea sekä mahdollistamaan kaupungin kasvua ja kehitystä. Raitiotie rakennetaan palvelemaan joukkoliikenteen ruuhkaisimpia osuuksia ja kaupungin voimakkaita kasvusuuntia. Raitiotie on turvallinen, luotettava ja helppokäyttöinen järjestelmä kaikille ikäryhmille, ja sillä matkustaminen on esteetöntä.

Escarmat on vuodesta 1994 toiminut täyden palvelun automaatiotalo, joka tarjoaa eri teollisuuden toimialoille joustavaa ja luotettavaa sähkö-, automaatio- ja ohjauskeskusten alihankinta-, sopimus- ja projektivalmistusta sekä kaiken kattavia avaimet käteen -ratkaisuja.