Escarmatin kilpailuetu on henkilöstö

Escarmatin kilpailuetu on henkilöstö
04.10.2023 | 

Escarmatin tuote on palvelukonsepti, joka sisältää teknisen tuotteistuksen, tuotantoa tukevan suunnittelun, materiaalihankinnan, kokoonpanotyön, tarkastamisen ja logistisen prosessin. Lopputuotteena syntyy tuote, joka täyttää asiakkaan tarpeet ja odotukset.

Jokaisen palvelukonseptin vaiheen tärkein lenkki on ihminen: Escarmatin henkilöstö ja sen yhteispeli luo kokonaisuuden asiakkaalle.

– Kilpailuetumme on henkilöstö. Osaamme tulkita asiakkaan odotukset ja tarpeet sekä rakentaa niistä halutunlaisen tuotteen, Escarmatin operatiivinen johtaja Tomi Korkeavaara kertoo.

Osaavia tekijöitä inhimillisellä työkulttuurilla

Korkeavaara kertoo, että jokainen henkilökunnan jäsen on omalta osaltaan luomassa kilpailuetua. Escarmatilla on osaava henkilöstö, josta jopa kolmasosa on työskennellyt yrityksessä yli 10 vuotta. Kokemus tuo mukanaan teknistä asiantuntijuutta.

Rekrytoinneissa Escarmat pyrkii oppivaan ja ratkaisuhakuiseen henkilöprofiiliin.

– Haluamme kuitenkin säilyttää inhimillisyyden työpaikalla. Virheet minimoidaan, mutta toimintamalli on virheitä salliva, sillä yleensä hyväksi tulee vain pelkäämättä epäonnistumista. Virheistä opitaan. Jos hoemme, ettei virheitä saa tulla, ihmiset alkavat varmistella, eikä synny uusia keksintöjä. Kannustamme myös toisiltamme oppimiseen.

Escarmatin visiona on olla arvostettu ja halutuin keskusvalmistaja, joka tarjoaa Pohjanmaan teollisuuden parhaimman työyhteisön. Inhimillinen työkulttuuri auttaa löytämään hyviä tekijöitä osaajapulankin keskellä.

– Työn pitää olla siten järjestetty, että ihminen voi vaikuttaa omaan työhönsä ja nähdä tuloksen, Korkeavaara kiteyttää.

Asiakas hyötyy henkilöstön osaamisesta

Escarmatilla on pitkäaikaisia asiakassuhteita. Tämä todistaa, että henkilöstö kykenee tukemaan asiakasta teknisellä osaamisellaan. Escarmat oppii tuntemaan asiakkaat ja heidän tuotteensa, mistä syntyy luottamuksellinen vuoropuhelu tilaajan ja tuotannon välille.

Escarmatilla on tänä syksynä toteutettu asiakastyytyväisyyskysely. Sen mukaan Escarmat on onnistunut toimimaan asiakkaan toivomalla tavalla. Escarmat myös kehittää palveluitaan kyselyssä saadun palautteen perusteella.

Korkeavaara sanookin, että Escarmatin valmistama keskus on kokemusperusteinen, laadukkaista komponenteista valmistettu kokonaisuus. Ostamalla Escarmatin valmistaman keskuksen asiakas lisää entisestään vahvuuttaan omalla markkina-alueellaan.

– Meiltä asiakas saa hänen suunnitelmiinsa nojautuvan tuotteen, jota parempaa saa kauan hakea.

Lue lisää Escarmatin toimintatavoista.