Escarmatin johtoryhmä osaa luoda hyvän työilmapiirin luontaisesti – vahvuuksien kartoitus toi esille empatian ja positiivisuuden

Escarmatin johtoryhmä osaa luoda hyvän työilmapiirin luontaisesti – vahvuuksien kartoitus toi esille empatian ja positiivisuuden
Heini Mäkilä.
01.10.2021 | 

Talement Oy on tehnyt Escarmatin johtoryhmälle ®LVK Luontaisten Vahvuuksien Kartoituksen. Kartoituksen mukaan Escarmatin johtoryhmän keskeisimmät vahvuudet ovat empatia, positiivisuus ja harmonia. Tämä tarkoittaa sitä, että Escarmatin johto osaa huomioida henkilöstön viihtyvyyden luontaisesti.

– Vahvuudet ovat ihmiselle sisäänrakennettuja, ei-opittuja ominaisuuksia, joita voidaan vahvistaa, mutta ei muuttaa. Empatia tarkoittaa sitä, että Escarmatin johto osaa  asettua toisen asemaan. Harmonia tarkoittaa sitä, että yrityksessä halutaan luoda tasapainoinen ilmapiiri, jossa kaikilla on hyvä olla. Positiivisuus tulee esille kannustavana asenteena ja toisten huomioimisena, Talementin toimitusjohtaja Heini Mäkilä kertoo.

Mäkilä on taustaltaan lääkäri. Hän on työskennellyt aikaisemmin mm. työterveyshuollossa, kehitysyhteistyössä Afganistanissa ja kansainvälisen organisaation terveysjohtajana.

Uusi johtoryhmä saa vahvuudet heti käyttöön

Luontaisten vahvuuksien kartoituksen tarkoituksena on saada selville ne asiat, joissa ihmiset luonnostaan onnistuvat. Vahvuudet motivoivat työssä ja vaikuttavat tapaan hahmottaa asioita. ®LVK Luontaisten Vahvuuksien Kartoituksessa vahvuudet jaotellaan ihmissuhdevahvuuksiin, vaikuttamisen vahvuuksiin, suorittamisen vahvuuksiin ja ajattelun vahvuuksiin.

Escarmat halusi johtoryhmälle kartoituksen, sillä johtoryhmä on juuri uudistunut.

– On hedelmällistä tehdä kartoitus heti uudelle johtoryhmälle, sillä nyt vahvuuksia päästään hyödyntämään alusta alkaen. Ilman kartoitusta näiden asioiden ymmärtämiseen voi mennä vuosia. Kun vahvuudet ovat kaikkien tiedossa, ne saadaan yhteiseksi hyödyksi. On myös helpompaa ymmärtää itseä ja työkaveria, kun omat vahvuudet saavat nimen, Mäkilä sanoo.

Johtoryhmä ja Heini Mäkilä.

Myös erilaiset vahvuudet ovat hyvä asia

Mäkilän mukaan on harvinaista, että niin monelta johtoryhmän jäseniltä löytyy empatiaa, positiivisuutta ja harmoniaa kuin Escarmatilla. Usein johtoryhmän kartoituksissa käy ilmi, että juuri empatia on asia, jota johtoryhmän pitäisi vahvistaa.

– Escarmatilla halutaan selvästi huolehtia hyvästä työilmapiiristä ja varmistaa, että kaikilla on hyvä olla. Nämä asiat ovat heille täysin luontaisia, joten ne tapahtuvat kuin väistämättä. Jos ihminen toimii vahvuuksiensa vastaisesti, motivaatio laskee ja hän voi uupua.

Tuloksista keskusteltiin sekä kahden kesken että ryhmässä. Samalla käytiin läpi, mitä erilaisia vahvuuksia johtoryhmästä löytyy.

– Escarmatin johtajilla on myös eri vahvuusalueita, joissa he kukin ovat hyviä. Erilaisuuskin on tärkeää, sillä se tuo liiketoimintaan uusia näkökulmia ja tehtäviä voidaan jakaa vahvuuksien mukaan.