Escarmatille on myönnetty OHSAS 18001:2007 -sertifikaatti

Escarmatille on myönnetty OHSAS 18001:2007 -sertifikaatti
05.10.2017 | 

OHSAS 18001:2007 -sertifikaatti osoittaa, että Escarmatin työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä on standardin vaatimusten mukaisella tasolla.

Sertifioidun työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän avulla Escarmat pyrkii minimoimaan työntekijöihinsä kohdistuvat työturvallisuusriskit ja parantamaan heidän työterveystasoaan.

Tärkeässä roolissa myönteisen kehityksen jatkumisen kannalta on myös työsuojelutoimikunta, joka pyrkii ennaltaehkäisevästi korjaamaan työturvallisuuteen sekä työntekijöiden terveyteen heikentävästi vaikuttavia tekijöitä työpaikalla.

Toimikunta arvioi ja tarvittaessa panee täytäntöön ehdotettuja kehitystoimia työterveyden ja työturvallisuuden saralla. Työsuojelutoimikunta muodostuu työntekijöiden keskuudesta valituista työsuojeluvaltuutetuista sekä yrityksen johtoryhmän edustajasta.

Escarmatin toimitusjohtaja Veikko Junttila toivoo sertifioinnin viestivän ennen kaikkea työntekijöille, mutta myös asiakkaille ja muille sidosryhmillemme, että Escarmat välittää työntekijöidensä hyvinvoinnista kaikella tasolla.

”Tämä on tärkeä saavutus ja aiomme pitää huolen, että tämä sertifikaatti pysyy voimassa myös tulevina vuosina”, Junttila painottaa.

Escarmatin OHSAS 18001:2007 -sertifikaatti astui voimaan 19.9.2017 ja se on voimassa vuoden kerrallaan. Voimassaolo edellyttää, että yrityksen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä täyttää jatkuvasti standardin vaatimukset.